Parody ng mga Bata :)

Matagal narin pala akong hindi nakakapagpaskil dito sa aking blog. Dahil sa mga gawain at tungkulin ng isang estudyanteng malapit ng magtapos, naging abala ako ngunit naging masaya rin naman. Isa sa mga pinagkakaabalahan ko ngayon ay ang Practice Teaching. Araw- araw kasi ay nasa klase ako ng mga batang medyo kasing-tangkad ko rin naman ngunit hindi kasing-bata. Ako ay nagtuturo sa mga batang nasa ikatlong baitang dito sa aming paaralan. Nakatutuwang sila ay makita at makasama sa bawat araw at madiskubre ang kanilang mga kanya-kanyang kakayahan. Namangha ako isang araw nang magkaroon sila ng isang gawain sa Christian Values. Sila ay ipinangkat sa apat at pinagawa ng isang kanta tungkol sa pagkakakilala nila kay Hesus. Nais kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga gawa nila na hango sa isang kantang kinahuhumalingan ngayon ng mga kabataan, ang pumatok na kanta ni Daniel Padilla- Hinahanap- hanap Kita. Narito ang parody ng mga batang nasa ikatlong baitang na nagpapahayag ng kanilang pagkakakilala kay Hesus. Nawa'y maging hamon ito sa lahat. Si Jesus

Si Jesus ay...
mapagbigay...
nagbibigay ng aming
pangangailangan sa buhay

Tungkol sa Kanya...
Siya ay Hari
Siya ay mabuti at Dakila
Siya rin ang Tagapagligtas namin

KORO
Si Jesus ay nagbibigay ng aming
mga pangangailangan
Hinahanap-hanap namin Siya
Hinahanap-hanap namin Siya

Sa paggising namin sa umaga
Siya ang aming naaalala
Hinahap-hanap namin Siya
Hinahanap-hanap namin Siya

Sabik sa Kanya...
kahit maghapon
hinding-hindi kami magsasawa
sa pagdarasal

Tungkol sa Kanya...
Siya ay Hari
Siya ay mabuti at Dakila
Siya rin ang Tagapagligtas namin

(Ulitin ang Koro)

Sa bawat linggo kami'y
nagsisimba para sa Kanya
Hinahanap-hanap namin Siya
Hinahanap-hanap namin Siya

Bago sumakay sa jeep
Kami ay nagdarasal
Hinahanap-hanap namin Siya
Hinahanap-hanap namin Siya...

Ang Kuwento ng Isang Nilalang

Mula sa malalim at masikip na kinaroroonan
Dumating ang panahong siya ay lumutang
Sabik sa mundo, mga mata'y iminulat
Kislap sa mga ito'y makikita mong tiyak

Sa mahinang katawan ay nangingibabaw
Ang kasiyahang sa kanya'y iyong matatanaw
Nang lingunin ang inang sa kanya nakatunghaw
Maliit na nilalang ay muntik ng mapasayaw

Sa salansan ng dayaming pinamamalagian
Tanaw ng nilalang kariktan ng kalangitan
Ang arukin ito'y kanyang pinakaaasam
Ngunit ang katawa'y di umayon sa kagustuhan

Ang inang nakasilip ay banayad na ngumiti
Anak niya'y sadyang may malalim na mithi
Bagama't alam niyang sa huli ay hihikbi
Ang pagturo sa anak, sa puso niya'y namutawi

Dumating ang panahong ikinababahala
Ng ina sa anak mula pa noong una
Dating mahinang nilalang ngayo'y nakalilipad na
At kailangang pakawalan upang siya'y matuto pa

Wala ng sasakit pa sa pakiramdam ng ina
Nang lumisan ang anak na kanyang inaruga
Nagpupuyos na damdami'y di na inalintana
Sa Maykapal ibinigay ang lubos na pagtitiwala

Isang hamong lakbayin ang sa anak ay nakaabang
Ngunit sa puso ay naghari ang matinding kasabikan
Buong bahagi ng pagkatao'y nais mapunan
Ng magagandang karanasan at ng mga katuruan

Kaaliwan sa paglipad ng matayog na matayog
At ang pagmasid sa malalayong pook
Pati na ang kaban na'ng kalikasa'y may dulot
Ay hindi pinalagpas at unti- unting pinulot

Sa kanyang pagbabalik, ang kaligayahang lipos
Ay biglang napalitan ng isang pagkalugmok
Upang tangkilikin ng mga nakakasakop
Siya'y sapilitang kinuha at mahigpit na iginapos

Hindi sukat maunawaan, siya ay nagwala
Kagalakan sa puso ay napawi na
Bakit kailangang ikulong sa bakal na hawla?
Sa pagkakagapos paano makakawala?

O anong kasakiman ang sa puso'y umiiral
Pansariling interes ang siyang minamahal
Ngayon ang nilalang na masusing nag- aral
Ay nagkukubli na lamang sa likod ng mga bakal

Anong karapatan upang siya ay pigilan
Na ang kaban ng Salita'y kanyang mabuksan
Hindi lamang dapat makabatid ay ang iilan
Kundi ang lahat at tunay na nangangailangan

Ang ina nga niyang sa kanya ay siyang nag- aruga
Hindi siya pinigila't hinikayat pa nga
Anak man niya'y lumisan kanya itong binalewala
Sapagkat nais niyang limiin nito ang Salita

Anong silbi ng kanyang pakpak kung iyong pagkakaitan
Ang minimithing paglaya ay ikakahon mo lang
Tandaang walang halaga ang iniingatang kayamanan
Kung ang pinaiiral sa puso'y matinding kasakiman

Sa likod ng kuwento na iyong binasa
Anong repleksiyon ang lilitaw kaya?
Maari mong ikomento o kaya'y ipadala
At maghihintay lamang ang makatang dyakonesa

"Taos na Pasasalamat"

Isang tulang aking iniaalay sa aking sponsor, Ma'am Rebecca Padua na siyang patuloy na ginagamit ng Diyos upang maging pagpapala sa akin at sa iba. Maraming salamat po tita.
 
 
Hindi ko man mabanggit sa inyong harapan
Kayo'y aking tunay na pinasasalamatan
Sa walang duda at walang sawang pagbibigayan
Na inyong ipinakita noong una pa lamang

Ako'y tunay na hindi karapat-dapat
Upang tulong ninyo ay aking malasap
Sapagkat ako'y isa lang hamak
Na ordinaryong tao sa inyong harap

Ngunit salamat po sa pagtitiwala
Na inyong iginawad sa akin tuwina
Bagaman ako'y hindi ninyo kilala
Ay tinulungan at inyong pinagpala
 
Sa aking pagkakatawag sa kursong ito
Hindi makatutugon kung wala po kayo
Kaya naman sana'y tanggapin ninyo
Ang pasasalamat na taos sa aking puso
 "Aliw"

Kahapon ay napagalitan kami ng aming inay sa dorm (dormitory matron) dahil naiwan naming bukas ang tatlong bentilador sa aming kuwarto. Dahil doon, nabigyan kami ng karampatang disiplina ngunit hindi ko na iyon babanggitin pa. :) Nag-usap-usap kaming magkakakuwarto na humingi ng tawad kay tita dahil sa aming nagawang kapabayaan. Gumawa kami ng isang parody mula sa kantang "Sorry na" at hinarana namin siya sa kanyang silid. Ito po ang aming nagawang parody na nakapagpangiti naman sa aming tita.

Sorry na kung nagalit ka di naman sinasadya
Kung nag-iwan man kami electric fan na naka-open
Dahil nagpapahangin ng mga basang damit
Sorry na talaga kung kami ay pabaya
Hindi kami nag-iisip nag-iiwan ng gamit
Sorry na...hindi na mauulit....

Napakasarap ng pakiramdam namin noong gabing iyon dahil nagkaisa kaming lahat upang humingi ng tawad. Nakita namin ang tunay na pakiramdam ni tita noong binigyan niya kami ng karampatang disiplina. Hindi niya talaga kagustuhan iyon ngunit dahil hindi kami natuto, kailangan niya kaming displinahin sa paraang tunay na makapagbibigay sa amin ng aral.
Sa pangyayaring iyon, bigla kong naisip gawan ng parody ang isang kantang nakakaaliw ang musika. Iyong kantang "Baliw" ni Kiss Jane. Naisip ko kasi ang kaaliwan na walang kapantay mula lamang sa ating Panginoon. Napakasimple ng pangyayaring iyon ngunit ang damdamin ng bawat isa'y gumaan. Gumaan ang aming pakiramdam sa paghingi ng tawad at ganoon din, gumaan ang pakiramdam ni tita sa aming ginawa. Nawa po ay palagi nating isipin at isaalang-alang ang pagmamahal ng ating Panginoon kahit sa mga simpleng bagay lang.

"ALIW"
(G-D-Em-C)

Aliw...
I.  Sobrang gulo, problema'y paulit-ulit nalang
       Bakit ba ganito? Bakit ako'y pinaglalaruan
Naninikip ang dibdib ko
Di na alam ang gagawin ko

KORO
(Ngunit) inaaliw Mo ako Oh Hesus
Hindi na malulungkot
Wala ng luha at alinlangan
Dahil ako'y Sayo lamang

II. Lito na ang isip ko, di mawari kung anong dahilan
Bakit nasasaktan, puso'y tumatangis
damdami'y sugatan
Batid niyo ba ang sinapit ko?
Wala na yatang pag-asa ito

KORO
Ngunit inaaliw Mo ako Oh Hesus
Ako Sayo'y susunod
Wala ng duda at pagdurusa
Dahil ako'y Sayo lamang

TULAY
Hindi na ako mangangamba? (mangangamba)
Dahil si Hesus ang aking kalinga...

(Ulitin ang unang koro)Sa Diyos lamang natin matatagpuan ang kalinga at kaaliwan na ating kinakailangan. Pagpalain po nawa tayo ng ating Diyos!

"Mula sa trahedya, naging biyaya"

Isang masamang balita ang sa akin ay gumimbal
Nang matanggap ang mensahe mula sa amang mahal
Sasakyan daw niya'y tumagilid, siya'y tumalon sa kanal
At sa malaking bato tuhod niya'y nasupalpal


Di pa man nalulunasan isang problemang hinaharap
Heto pa't nadagdagan, mayroong trahedyang naganap
Bugso ng damdamin ko'y nais ko ng ilabas
Ang sama ng loob ko'y akin ngang naibulalas


Nais ko sanang takbuhin ang daan patungo sa'min
Ngunit ang nanghihina kong katawan ay di umayon sa akin
Mga mata ko na'y lumuluha subalit di na pinansin
Sapagkat ang puso ko'y tumatangis na ng lihim


Matapos maibalita ang aksidenteng nangyari
Kalungkutan sa mukha'y hindi maikubli
Aming inaalala ang kalagayan ni daddy
Kung kaya't naghanda na at nag-atubili!


Sa bundok na kinaroroonan ng aking ama
Nang araw ding iyon kami ay nagpunta
Nagsimulang maglakad noong ala una y medya
Ang nag-aapoy na araw ay di na inalintana


Sa tuwing kami'y napapagod, sa puno sumisilong
At kung kami'y nauuhaw, tubig ay iniinom
Sa hapo naming katawan, hangin ay tumutulong
Ang preskong simoy nito'y hinanda kami sa pagsulong


Mag a-alas tres na noong kami'y nakarating
Agad naming nilapitan ang taong pakay namin
Tuhod niya'y nasugatan nga ng medyo malalim
Ngunit katapangan sa mukha niya'y aninag parin


Pinagtiyagahan nilang bangunin ang sasakyan
Tulong- tulong, sama-sama walang oras na sinayang
At nang ito'y maibangon lahat ay nasiyahan
Sapagkat ni walang gasgas ang salamin sa harapan


Madilim na ang daan noong kami'y pababa
Ngunit ang Panginoon ay hindi nagpabaya
Ang buwang maningning ay siyang ginamit Niya
Upang ang presensya Niya ay aming madama

Sa lahat na naganap ako'y may natutunan
Ang pag-ibig ng Diyos ay siyang mas matimbang
Mula sa tubig, hangin, puno at halaman
Hanggang sa bilog at makinang na buwan


Tunay ngang sa bawat problemang ating nadarama
Ang Panginoon natin ay di nagpapabaya
Bakit hindi bilangin ang lahat ng biyaya
Kaysa iyong ipunin ang lahat ng trahedya?


Marahil nasaktan nga sa nangyari ang aking ama
Ngunit hindi ba't isang milagro na siya ay buhay pa?
Sa nakitang kalagayan, ang DIYOS ay buhay nga!
Dahil naging biyaya ang kanina ay trahedya!

"Mga Tagubilin- Kankana-ey"

    Sin sabado yan nannandan kami en ading ko ay inmey ed Dumpay. Amey kami anggoy kuma pasyaren si apong mi yan nairana ay graduation baw din issa ay agtutubo's di. Gapu ta ammu da ay "Student Deaconess" ak yan inayagan da sak-en ay man gitara sin doy amagen da ay "Thanksgiving Worship".

    Isa ay partin di programa da yan din pangidawat di mensahe para sin nan graduar. Yan ipaka ammuk abe in dakayo dadin bilbilin ay inbalbalikas da ta sapay kuma yan mausar yo sin pantultuloy yo ay man- adal.

"Dakayo ay eskwela, adiyon liwliw- an di tumangad en Apo Dios tako tan ewed di mabalinan tako no maed si Apo Dios ay tinmulong en dataku. Ulay sino di amagen yan itangad takos nam-in en Apo ta Sisya di manbendisyon en dataku ta maawat tako din balligi ay layden tako"

"Ewed di maidawat na ay mayat di kinasuker. Mantulnog kayo ya denggen yo di bilbilin da tatang en nanang yo ta di layden da yan mailenteg kayo sin mayat ay danan." 

"Ed am-in ay amagen yo, pasalamatan yo si Apo Dios"

"Adi kayon itaptapi di gayem sin eskwela yo ta wada pay dedan di oras paras sa ay banag"

"Mabikas ay lumabas di taw-en et anus ya salun-at di inkayo kiddawen en Apo ta adi kayo maganab di balligi no wat mapo en dakayo di usaren yo ay salun-at. Mapo en Dios am-in ay kasapulan yo tapno ma-a yo di balligin di pan eskwela ta say wat maipatawid mi en dakayo ay maga di maka akew."

"No eskwela, eskwela. Adiyon itaptapi di udom ay banag. Ta ulay pay ibaga yo ay inspirasyon yo san gayem, issa ay manrugi di sulisog ay ma-a yo no adi kayon tungpalen di bilin mi en dakayo."

"Es-esten yo di man eskwela ta no makdeng kayo yan dakayo di mangipango en dakami ay iin-a yo ay ewed di adal na. Ta adi kayon maipares en dakami ay wat manpapaigid. Lalasuyen di pada ay tao ta maga galud iman di adal."

Siya sa dadin bilbilin ay inbaga da sin nan graduar ay maibagbaga abe en datako nam-in.
Makarit tako kuma ay am-in sin doy bilbilin ta es-esten takoy pan ad-adal tako. Adi tako kuma ling-an di tumangad en APO DIOS. Ang mga nasa taas ay ang mga tagubilin ng mga mahal sa buhay ng isang kabataan sa Trinity UMC matapos niyang pagtagumpayan ang pag-aaral sa haiskul. Isasalin ko sa wikang Filipino ang mga ito upang maintindihan ninyo. 

"Kayong mga estudyante, huwag ninyong kaligtaan ang tumingla sa Diyos sapagkat wala tayong magagawa kung wala siyang tumutulong sa atin.Kahit na ano pa ang ating gawin ay itingala natin sa Diyos dahil siya ang magbibigay ng bendisyon sa atin upang makamtan natin ang tagumpay na ating inaasam."

(Walang mabuting naibibigay ang pagmamatigas ng ulo. Sumunod kayo at pakinggan ninyo ang mga tagubilin ng inyong ama at ina sapagkat ang naisin nila ay maituwid kayo sa tamang landas)
"Sa lahat ng gagawin niyo, pasalamatan niyo si Kristo"
"Huwag ninyong ihalo ang pakikipagrelasyon sa pag-aaral sapagkat ito ay may tamang panahon."
"Ang panahon ay mabilis na lumilipas. Tiyaga at lakas ang hilingin ninyo sa Diyos sapagkat hindi ninyo makakamtan ang tagumpay kung sa inyo manggagaling ang tiyangang inyong kakailanganin. Nanggagaling sa Diyos ang lahat ng kailangan ninyo upang makamtan ang tagumpay ng pag-aaral sapagkat iyon lamang ang maipapamana namin sa inyo na walang sinuman ang makananakaw."
"Kung pag-aaral, pag-aaral lang. Huwag ninyong idagdag ang ibang bagay dahil kahit sabihin pa ninyong inspirasyon ang pagpasok sa isang relasyon, doon parin nagsisimula ang mga tukso na makukuha ninyo kung hindi kayo makikinig sa mga payo ng mga magulang ninyo."
"Pagbutihin ninyo ang inyong pag-aaral upang kapag kayo'y natapos ay kayo ang gagabay sa aming mga hindi nakapag-aral. Upang hindi kayo matulad sa amin na laging nasa sulok o gilid at minamaliit ng iba sapagkat wala nga kasing pinag-aralan."

Nawa ay maging hamon sa atin ang mga habilin na ito na siyang magagamit natin sa pagpapatuloy sa pag-aaral. Hindi upang itaas at ipagmalaki ang ating mga sarili kundi ipagmalaki at itaas ang DIYOS na noong una pa man ay naging tapat na sa ating mga anak Niya.

Sa DIYOS ang pinakamataas na papuri!
Soli Deo Gloria! 
 

"Ngiti, sa KANYA'y ialay"

Pagkatapos kong mapag-isipan ng masinsinan ang mga payo ng aking mga kaibigan, narito ang isang tula na aking nagawa.Ito'y magpapakita ng pagkilos ng ating AMA. Maibigan niyo nawa. 

Sadyang napakahirap tumanggi
Sa tawag ng DIYOS na mabuti
Anumang pag- iwas ang gawin
Sa landas NIYA'y mapupunta ka parin


Sa kabila ng kawalan ng kaalaman
Talagang akin paring sinubukan
Hindi upang kayo'y pagbigyan lamang
Kundi upang tawag NIYA'y aking pakinggan.


Hindi sapat na iyong malaman,
Linangin at ibahagi ang talentong alam
Huwag mong ipagkait, sa iba'y ibahagi
At sa DIYOS ay huwag limuting magpuri


Sapagkat anuman ang galing mong taglay
Ay nanggaling sa AMANG nagbigay buhay
Kung kaya ito'y sa KANYA ibigay
At ngiti sa KANYANG labi'y iyong maiaalay.